XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі

08 квітня 2019 року на базі Приватного акціонерного товариства „Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку” корпоративне підприємство ДАК „Укрвидавполіграфія” проходила XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. У конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістри та студенти вищих навчальних закладів, зокрема Національного технічного університету „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогоˮ, Національного авіаційного університету, Української академії друкарства, Черкаського державного технологічного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Лодзинського технічного університету (м. Лодзь, Польща). Конструктивний обмін думками між учасниками конференцій, висловлені пропозиції та зауваження сприяють налагодженню зв’язків між спеціалістами галузі та підвищенню рівня результатів діяльності поліграфістів.